VPS VIỆT NAM

VPS Đã Cài ALL Game Như: NRO Lậu, Làng Lá, Dũng Sỉ Rồng, HTTH, NGU DE, NSO, NRO TEAM,.... Hỗ Trợ Cài Phiên Bản Theo Yêu Cầu LH ZaLo: 0388 377 377

VPS VIỆT NAM 1-1-20

Việt Nam
75.000đ
1 Tháng

 • 1 vCPU
 • 1 GB Memory
 • 20 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • WAN Port 100Mbps

VPS VIỆT NAM 1-2-20

Việt Nam
120.000đ
1 Tháng

 • 1 vCPU
 • 2 GB Memory
 • 20 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • WAN Port 100Mbps

VPS VIỆT NAM 2-2-20

Việt Nam
160.000đ
1 Tháng

 • 2 vCPU
 • 2 GB Memory
 • 20 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • WAN Port 100Mbps

VPS VIỆT NAM 2-4-30

Việt Nam
220.000đ
1 Tháng

 • 2 vCPU
 • 4 GB Memory
 • 30 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • WAN Port 100Mbps

VPS VIỆT NAM 3-6-40

Việt Nam
290.000đ
1 Tháng

 • 3 vCPU
 • 6 GB Memory
 • 40 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • WAN Port 100Mbps

VPS VIỆT NAM 4-8-60

Việt Nam
370.000đ
1 Tháng

 • 4 vCPU
 • 8 GB Memory
 • 60 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • WAN Port 100Mbps

VPS VIỆT NAM 8-16-80

Việt Nam
700.000đ
1 Tháng

 • 8 vCPU
 • 16 GB Memory
 • 80 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • WAN Port 100Mbps

VPS USA

VPS Đã Cài ALL Game Như: NRO Lậu, Làng Lá, Dũng Sỉ Rồng, HTTH, NGU DE, NSO, NRO TEAM,.... Hỗ Trợ Cài Phiên Bản Theo Yêu Cầu LH ZaLo: 0388 377 377

VPS USA 1-1-20

USA
110.000đ
1 Tháng

 • 1 vCPU
 • 1 GB Memory
 • 20 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • WAN Port 100Mbps

VPS USA 2-2-20

USA
170.000đ
1 Tháng

 • 2 vCPU
 • 2 GB Memory
 • 20 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • WAN Port 100Mbps

VPS USA 4-4-50

USA
250.000đ
1 Tháng

 • 4 vCPU
 • 4 GB Memory
 • 50 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • WAN Port 100Mbps

VPS USA 4-8-100

USA
350.000đ
1 Tháng

 • 4 vCPU
 • 8 GB Memory
 • 100 GB SSD Storage
 • Unlimited Bandwidth
 • WAN Port 100Mbps

VPS SALE CUỐI TUẦN

VPS Đã Cài ALL Game Như: NRO Lậu, Làng Lá, Dũng Sỉ Rồng, HTTH, NGU DE, NSO, NRO TEAM,.... Hỗ Trợ Cài Phiên Bản Theo Yêu Cầu LH ZaLo: 0388 377 377