thuê server

Phân tích thời gian hoạt động của server

Máy chủ server là gì?    Máy chủ Web Server là máy chủ có dung lượng lớn, tốc độ cao, được dùng để lưu trữ thông tin như một ngân hàng dữ liệu, chứa

Khả năng của máy chủ là gì?

Máy chủ (Server) là một máy tính được kết nối với một mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có năng lực xử lý cao và trên đó người ta cài đặt các

Khi thuê máy chủ bạn sẽ được trang bị những gì?

Máy chủ là gì? Máy chủ (Server) là một hệ thống (phần mềm và phần cứng máy tính phù hợp) đáp ứng yêu cầu trên một mạng máy tính để cung cấp, hoặc hỗ

So sánh shared host, VPS hosting và dedicated server

Dedicated server là gì? VPS hosting là gì? Shared host là gì? – Dedicated server (máy chủ riêng) là: toàn bộ một máy chủ (vật lý) riêng biệt, độc lập, không chia sẻ với ai,